Başkanımız Şehir Plancısı Ercan Şen'den Brifing Aldı


29.03.2021 11:21:05     88
Başkanımız Şehir Plancısı Ercan Şen'den Brifing Aldı

Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, Özdil ve Oymalı mahallelerimize ait nazım ve uygulama imar planları ile kırsal yerleşik alan haritası hazırlıklarına ilişkin Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen'den brifing aldı.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürü Orhan Kuvvet'in de hazır bulunduğu istişare toplantısında yapılan değerlendirmelerde, bahse konu mahalle hudutlarımızda yer alan mevcut uygulama planlarının uygulanma kabiliyeti kısa vadede mümkün görülmediği kanısına varılmış olup, bahse konu planlı alanların, mahalle merkezlerinde yer alanlarının olduğu gibi korunması ve kısmen iyileştirdikten sonra kalan planlı kısımların plandan çıkartılarak kırsal yerleşik alan ilan edilmesi noktasında fikir alış verişinde bulunuldu.

Ayrıca, planlı sahaların Emlak Yasası hükümleri gereğince arsa sayıldığı dikkate alındığında, yapılacak düzenleme ile yöre halkının arazileri için arsa beyanı vermelerinin de önüne geçileceği, plandan çıkarılması düşünülen alanlarda gerek görüldüğü zaman tekrar plan yapılabileceği hususunda kanaate varılmıştır.

Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, alınan prensip kararları doğrultusunda, gerekli çalışmaların yapılmasını talimatlandırdı.

İletişim

  • Sancak mah. Trabzon Cad. No:16 Yomra/Trabzon
  • (0462) 341 11 33 - 34 - 35 - 36
  • (0462) 341 27 53
  • bilgi@yomra.bel.tr
Mustafa BIYIK
Yomra Belediye Başkanı