Satılık Taşınmaz İlanı


TRABZON İLİ YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ İLANI

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon ili Yomra ilçesi Sancak Mahallesinde bulunan 20 Ada 40 Nolu parselinde kayıtlı 4693,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde faal durumda bulunan akaryakıt istasyonu, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usuluyle artırım şeklinde ihale yolu ile satılacaktır. Arsa ve istasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler idari şartnamede yazılmıştır. Şartname idareden satın alınabileceği gibi Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

          İhale, Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonunda 10.07.2020 tarihinde saat 11.00’de yapılacaktır.

          İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kendisine kanuni süresi içinde tebligat yapılacak olup, tebligatta verilen süre içerisinde, ihale şartnamesindeki belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen;

1-Özel Kişilerden;

 • Nufus cüzdanı sureti
 • İkametgâh Belgesi
 •  

2-Tüzel Kişilerden;

 • Yetki Belgesi,
 • Şirket Sicil Gazetesi,
 • İmza Sirküleri,
 • Ortak Girişimlerde ortaklık sözleşmesini, (Noter Tasdikli)
 • Şirket adresi
 •  

3- Ortak İstenecek Belgeler

 • İhaleye katılım dilekçesi
 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı
 • Geçici teminat makbuzu,(nakit veya teminat mektubu)
 • İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı,

 

İhale şartnamesi ve ekleri Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 250-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

 

CİNSİ      MAHALLESİ          M2              GEÇİCİ TEMİNAT        MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ      İHALE TARİHİ VE SAATİ

Arsa         Sancak Mah.     4693,74 m²      1.000.000,00 - TL               21.081.220,00 – TL                    10.07.2020 – 11:00

 


07.07.2020 16:41:09     656

İletişim

 • Sancak mah. Trabzon Cad. No:16 Yomra/Trabzon
 • (0462) 341 11 33 - 34 - 35 - 36
 • (0462) 341 27 53
 • bilgi@yomra.bel.tr
Mustafa BIYIK
Yomra Belediye Başkanı